Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Семинар на тема „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“

На 15.11.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“. Лектор на обучението ще бъде Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч , съдии от Окръжен съд Ловеч и адвокати от Адвокатска колеги Ловеч.


Ден на отворените врати

На 04.10.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. Денят на отвените врати е свързан с организирана инициатива под мотото „Съдът слуша“. В периода 26.09.2018 г. до 04.10.2018 г. потребители на услугите на съда /граждани, адвокати, юрисконсулти и други/, които посетят канцелариите /наказателна, гражданска, архив и съдебно изпълнение/ и регистратурата ще могат в писмен вид да изложат мнения във връзка с дейността на институцията и да подадат предложения за подобряване работата й. Инициативата ще приключи на Деня на отворените врати /04.10.2018 г./, а резултатите от нея ще бъдат обявени на страницата на РС Ловеч.


Регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“

На 15.06.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“. Лектор на обучението бе Аглика Адамова – съдия при Върховния административен съд. В обучението се включиха съдии от Районен съд - Ловеч, Районен съд - Троян и Районен съд - Луковит, юрисконсулти от Община - Ловеч и адвокати от Адвокатска колегия - Ловеч. За участието в обучението на участниците се връчиха сертификати.

 


Проведено обучение на връчители

                На 01.06.2018 г., в заседателната зала на общински съвет Ловеч, Районен съд Ловеч проведе обучение на тема „Връчване на книжа по ГПК“ за лица, изпълняващи функциите на връчители в района на Районен съд - Ловеч. В обучението се включиха лица, изпълняващи функциите на връчители при ОС - Ловеч, в населените места в общините Ловеч, Летница и Угърчин, при частни съдебни изпълнители, с район на действие района на ОС - Ловеч и нотариуси. Материалите от обучението са достъпни на сайта на РС Ловеч в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. Обучението е записано и предстои да бъде качено в сайта на РС Ловеч и излъчвано чрез УouTube канал.

ПРИЗОВАВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. Обучение на връчители

Снимка