Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Проведено общо събрание

На 15.02.2019 г. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд Ловеч за 2018 г. На събранието присъстваха съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители на Районен съд Ловеч. Годишното отчетно събрание уважиха гостите Галина Николаева Тонева – Дачева – съдия във ВКС, председател на II НО, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч и Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч. Председателят на Районен съд Ловеч – Мария Шолекова, запозна присъстващите с отчета за 2018 г., след което становище по изнесените в него данни взе всеки от гостите.


Годишното отчетно събрание

На 15.02.2019 г. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч, ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Районен съд Ловеч за 2018 г. На събранието са поканени съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в Районен съд Ловеч и гостите Янко Янев – Председател на Апелативен съд Велико Търново, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч, Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч и Милен Семков Маринов – директор на ОД на МВР Ловеч.


„Дела с международен елемент по Семейния кодекс“

На 15.11.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“. Лектор на обучението бе Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново. В обучението се включиха съдии от Районен съд Ловеч, Районен съд Троян, Окръжен съд Ловеч и адвокати, вписани в Адвокатска колегия Ловеч. Обсъдени бяха регламентите във връзка с родителската отговорност, издръжката и имуществените отношения между съпрузите. Аудиторията бе запозната от лектора с решения на Съда на Европейския съюз - Люксембург, съставляващи задължителна практика за съдилищата в Република България при решаване на спорове с международен елемент.

 

Снимки 1 2


Кристофър Райън

На 13.11.2018 г. Съдебната палата в гр. Ловеч бе посетена от г-н Кристофър Райън – Съдебен администратор на щат Колорадо, САЩ. Посещението на г-н Райън бе организирано от Съюза на съдиите в България, по чиято инициатива той се намира в страната ни. Г-н Райън се срещна със служители и съдии от Районен съд Ловеч, Окръжен съд Ловеч и Административен съд Ловеч, като сподели дългогодишния си опит в сферата на управлението и администрирането на съдебната система в САЩ, трудностите и предизвикателствата, с които се сблъскват зад океана. Участниците в срещата имаха възможност да поставят въпроси и да споделят опита и трудностите, пред които са изправени магистратите и служителите в България.

http://zetramedia.com/?p=80365   

Снимка 1 2