Районен съд Ловеч

Назад
Ден на отворените врати - 23.04.2018 г.
посветен на хората с увреждания
default.png

На 23.04.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. Денят на отвените врати е посветен на хората с увреждания. Поканени за участие са представители и членове на организации на хора с увреждания на територията на гр. Ловеч. Целта на събитието е хората с увреждания да бъдат запознати с услугите, предоставяни от Районен съд Ловеч, възможностите им за лесен и бърз достъп до тях, запознаване и популяризиране на предприети от съда инициативи в рамките на 2018 г. за осигуряване на достъпна среда и обсъждане на нови.