Районен съд Ловеч

Назад
Годишното отчетно събрание
23.02.2018
index_1525947369.jpg

На 23.02.2018 т. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Районен съд Ловеч за 2017 г. На събранието присъстваха съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители на Районен съд Ловеч. Годишното отчетно събрание уважиха гостите Янко Янев – Председател на Апелативен съд Велико Търново, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч и Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура. Председателят на Районен съд Ловеч – Мария Шолекова, запозна присъстващите с отчета за 2017 г., след което становище по изнесените в него данни взе всеки от гостите.