Районен съд Ловеч

Назад
обучение на тема: „Делба – фаза на извършване. Искове за наследство“
Лектор на обучението бе Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд
default.png

На 05.07.2019 г., в сградата на Районен съд - Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Делба – фаза на извършване. Искове за наследство“. Лектор на обучението бе Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд. В обучението участваха съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд - Ловеч, от Районен съд - Плевен и от Окръжен съд - Ловеч.