Районен съд Ловеч

Назад
обучение на тема: „Павлов иск“
Лектор на обучението Камелия Маринова– съдия във Върховния касационен съд.
default.png

На 28.06.2019 г., в сградата на Районен съд - Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Павлов иск“. Лектор на обучението бе Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд. В обучението участваха съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд - Ловеч, от Районен съд - Плевен и от Окръжен съд - Ловеч.