Районен съд Ловеч

Назад
Семинар на тема: „Делба – фаза на извършване. Искове за наследство”
Лектор - Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд
default.png

На 05.07.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Делба – фаза на извършване. Искове за наследство“. Лектор на обучението ще бъде Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч.