Районен съд Ловеч

Назад
Семинар на тема: „Павлов иск“
Лектор - Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд
default.png

На 28.06.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Павлов иск“. Лектор на обучението ще бъде Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч.