Районен съд Ловеч

Назад
Семинар на тема: „Субсидиарно приложение на ГПК в НПК"
Лектор - Татяна Грозданова - Чакърова – съдия при Окръжен съд София
default.png

На 03.05.2019 г. в сградата на РС Ловеч, по съвместен проект с проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Субсидиарно приложение на ГПК в НПК". Лектор на обучението бе Татяна Грозданова - Чакърова – съдия при Окръжен съд София. В обучението се включиха съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч, прокурори от районните прокуратури в района на Окръжна прокуратура Ловеч.