Районен съд Ловеч

Назад
Дни на отворените врати 2019 г. - конкурс за есе
тема „Откровено за съдебната власт”
default.png

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

Линк към  Регламента