Районен съд Ловеч

Назад
„Субсидиарно приложение на ГПК в НПК"
Татяна Грозданова - Чакърова – съдия при Окръжен съд София
default.png

На 03.05.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Субсидиарно приложение на ГПК в НПК". Лектор на обучението ще бъде Татяна Грозданова - Чакърова – съдия при Окръжен съд София. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч, прокурори от районните прокуратури в района на Окръжен съд Ловеч, от Окръжна прокуратура Ловеч и адвокати от Адвокатска колеги Ловеч.