Районен съд Ловеч

Назад
Проведено общо събрание
15.02.2019 г.
default.png

На 15.02.2019 г. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд Ловеч за 2018 г. На събранието присъстваха съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители на Районен съд Ловеч. Годишното отчетно събрание уважиха гостите Галина Николаева Тонева – Дачева – съдия във ВКС, председател на II НО, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч и Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч. Председателят на Районен съд Ловеч – Мария Шолекова, запозна присъстващите с отчета за 2018 г., след което становище по изнесените в него данни взе всеки от гостите.