Районен съд Ловеч

Назад
„Дела с международен елемент по Семейния кодекс“
Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново
default.png

На 15.11.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“. Лектор на обучението бе Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново. В обучението се включиха съдии от Районен съд Ловеч, Районен съд Троян, Окръжен съд Ловеч и адвокати, вписани в Адвокатска колегия Ловеч. Обсъдени бяха регламентите във връзка с родителската отговорност, издръжката и имуществените отношения между съпрузите. Аудиторията бе запозната от лектора с решения на Съда на Европейския съюз - Люксембург, съставляващи задължителна практика за съдилищата в Република България при решаване на спорове с международен елемент.

 

Снимки 1 2