Районен съд Ловеч

Назад
13.11.2018 г. Кристофър Райън
Съдебен администратор на щат Колорадо, САЩ
default.png

На 13.11.2018 г., в 10,00 часа, в Съдебната палата в гр. Ловеч, ще се проведе съвместна среща на представители на Районен съд Ловеч и Окръжен съд Ловеч с г-н Кристофър Райън – Съдебен администратор на щат Колорадо, САЩ. Г-н Райън ще сподели опита си в сферата на управлението и администрирането на съдебната система в САЩ. Той се намира в Република България по инициатива на Съюза на съдиите в България.