Районен съд Ловеч

Назад
Ден на отворените врати
Инициатива под мотото "Съдът слуша "
default.png

На 04.10.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. Денят на отвените врати е свързан с организирана инициатива под мотото „Съдът слуша“. В периода 26.09.2018 г. до 04.10.2018 г. потребители на услугите на съда /граждани, адвокати, юрисконсулти и други/, които посетят канцелариите /наказателна, гражданска, архив и съдебно изпълнение/ и регистратурата ще могат в писмен вид да изложат мнения във връзка с дейността на институцията и да подадат предложения за подобряване работата й. Инициативата ще приключи на Деня на отворените врати /04.10.2018 г./, а резултатите от нея ще бъдат обявени на страницата на РС Ловеч.