Районен съд Ловеч

Назад
Регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“
Лектор съдия Аглика Адамова
default.png

На 15.06.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“. Лектор на обучението бе Аглика Адамова – съдия при Върховния административен съд. В обучението се включиха съдии от Районен съд - Ловеч, Районен съд - Троян и Районен съд - Луковит, юрисконсулти от Община - Ловеч и адвокати от Адвокатска колегия - Ловеч. За участието в обучението на участниците се връчиха сертификати.