Районен съд Ловеч

Назад
Проведено обучение на връчители
„Връчване на книжа по ГПК“
default.png

                На 01.06.2018 г., в заседателната зала на общински съвет Ловеч, Районен съд Ловеч проведе обучение на тема „Връчване на книжа по ГПК“ за лица, изпълняващи функциите на връчители в района на Районен съд - Ловеч. В обучението се включиха лица, изпълняващи функциите на връчители при ОС - Ловеч, в населените места в общините Ловеч, Летница и Угърчин, при частни съдебни изпълнители, с район на действие района на ОС - Ловеч и нотариуси. Материалите от обучението са достъпни на сайта на РС Ловеч в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. Обучението е записано и предстои да бъде качено в сайта на РС Ловеч и излъчвано чрез УouTube канал.

ПРИЗОВАВАНЕТО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. Обучение на връчители

Снимка