Районен съд Ловеч

Назад
Регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“
Съдия Аглика Адамова
default.png

На 15.06.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“. Лектор на обучението ще бъде Аглика Адамова – съдия при Върховния административен съд. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд - Ловеч, съдии от Административен съд - Ловеч и Окръжен съд - Ловеч, адвокати от Адвокатска колегия Ловеч и служители на администрацията в общините Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит.