Районен съд Ловеч

Назад
Обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители
предстоящо през месец май 2018 г.
default.png

Във връзка с промени в Гражданско процесуалния кодекс /обн. в бр. 86 на ДВ от 27.10.2017 г./ в материята на призоваването, през месец май 2018 г. Районен съд  Ловеч организира обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители към съдилищата на територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. За обучението съдът ще осигури зала, оборудвана с мултимедия. На участниците ще се предоставят материали, като до същите достъп ще бъде осигурен на страниците на съда в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. За датата и мястото на провеждане на обучението ще бъде предоставена допълнителна информация. Достъп до обучението ще бъде осигурен на максимално широк кръг лица, изпълняващи функциите на връчители.