Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Ден на отворените врати

На 16.04.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, се проведе Ден на отворените врати. В Деня на отворените врати в съдебната палата бе открита изложба с рисунки на деца от Детски АРТ – клуб „Гея” при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Ловеч, изготвени на тема „Децата, съдът и съдебната власт“. Събитието уважиха гостите Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч; Петър Цолов - Председател на Общински съвет Ловеч; Бойко Пъдарски – Зам. областен управител на Област Ловеч; старши комисар Милен Маринов – Директор на ОД на МВР Ловеч; главен инспектор Златин Михайлов - Началник на РУ на МВР Ловеч; Радослав Вачев – юрисконсулт на Дирекция, Социално подпомагане“ Ловеч; Венцислав Христов – Зам. кмет на Община Ловеч, Председател на МКБППМН; Даниела Данова – Стоянова – Секретар на МКБППМН; Стоянка Цанова – старши експерт в Регионално управление на образованието Ловеч; Георги Георгиев – адвокат към Адвокатска колегия Ловеч; Мария Недялкова – Директор на Дневен център за деца и младежи в увреждания Ловеч; Калина Нешева – психолог в Дневен център за деца и младежи в увреждания Ловеч; Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч; Валентин Вълков – Окръжен прокурор на Окръжна Прокуратура. В събитието взеха участие децата художници и техните близки, посетители на Съдебната палата. Модератор на Деня на отворените врати бе Цветомира Велчева – съдия в РС Ловеч, изпълняваща функциите на връзки с обществеността. Тя приветства гостите и представи историята на инициативата. Обръщение, по повод Деня на отворените врати и 140 години от подписването на Търновската конституция, отправи Георги Христов – Зам. председател на РС Ловеч и Кмета на Община Ловеч – Корнелия Маринова. Всяко от децата, участващи в изложбата, получи грамота. На събитието г-жа Кремена Попова – преподавател по изобразително изкуство в Детски АРТ – клуб „Гея” и кмета на Община Ловеч връчиха награди от международни конкурси на децата художници.

 

Информация в медиите за събитието : 

http://lovechtoday.eu/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6/

 

снимки 1 , 2 , 3 , 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дни на отворените врати 2019 г. - конкурс за есе

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

Линк към  Регламента


„Субсидиарно приложение на ГПК в НПК"

На 03.05.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Субсидиарно приложение на ГПК в НПК". Лектор на обучението ще бъде Татяна Грозданова - Чакърова – съдия при Окръжен съд София. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч, прокурори от районните прокуратури в района на Окръжен съд Ловеч, от Окръжна прокуратура Ловеч и адвокати от Адвокатска колеги Ловеч.


Ден на отворените врати

На 16.04.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. В Деня на отворените врати в съдебната палата ще бъдат изложени рисунки на деца от Детски АРТ – клуб „Гея” при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Ловеч, изготвени на тема „Децата, съдът и съдебната власт“. Началото на проекта е поставено през м. октомври 2018 г., като в рамките на една седмица са проведени пет срещи с децата, участници в проекта, за запознаване с дейността на съда, мястото му в съдебната власт и участието на децата в съдебни производства. Експозицията ще остане в сградата на съда в рамите на период от две седмици след излагането ѝ. Посетителите на съдебната палата ще имат възможност да закупят картините от изложбата, а набраните средства ще се използват от децата художници в тяхната последваща творческа дейност в клуба. За организацията на мероприятието, в деня на провеждането му, ще уведомим своевременно.