Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


13.11.2018 г. Кристофър Райън

На 13.11.2018 г., в 10,00 часа, в Съдебната палата в гр. Ловеч, ще се проведе съвместна среща на представители на Районен съд Ловеч и Окръжен съд Ловеч с г-н Кристофър Райън – Съдебен администратор на щат Колорадо, САЩ. Г-н Райън ще сподели опита си в сферата на управлението и администрирането на съдебната система в САЩ. Той се намира в Република България по инициатива на Съюза на съдиите в България.

 


Семинар на тема „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“

На 15.11.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“. Лектор на обучението ще бъде Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч , съдии от Окръжен съд Ловеч и адвокати от Адвокатска колеги Ловеч.


Ден на отворените врати

На 04.10.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. Денят на отвените врати е свързан с организирана инициатива под мотото „Съдът слуша“. В периода 26.09.2018 г. до 04.10.2018 г. потребители на услугите на съда /граждани, адвокати, юрисконсулти и други/, които посетят канцелариите /наказателна, гражданска, архив и съдебно изпълнение/ и регистратурата ще могат в писмен вид да изложат мнения във връзка с дейността на институцията и да подадат предложения за подобряване работата й. Инициативата ще приключи на Деня на отворените врати /04.10.2018 г./, а резултатите от нея ще бъдат обявени на страницата на РС Ловеч.


Регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“

На 15.06.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Административни производства, възложени за разглеждане на районните съдилища“. Лектор на обучението бе Аглика Адамова – съдия при Върховния административен съд. В обучението се включиха съдии от Районен съд - Ловеч, Районен съд - Троян и Районен съд - Луковит, юрисконсулти от Община - Ловеч и адвокати от Адвокатска колегия - Ловеч. За участието в обучението на участниците се връчиха сертификати.