Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


„Субсидиарно приложение на ГПК в НПК"

На 03.05.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Субсидиарно приложение на ГПК в НПК". Лектор на обучението ще бъде Татяна Грозданова - Чакърова – съдия при Окръжен съд София. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч, прокурори от районните прокуратури в района на Окръжен съд Ловеч, от Окръжна прокуратура Ловеч и адвокати от Адвокатска колеги Ловеч.


Ден на отворените врати

На 16.04.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, ще се проведе Ден на отворените врати. В Деня на отворените врати в съдебната палата ще бъдат изложени рисунки на деца от Детски АРТ – клуб „Гея” при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Ловеч, изготвени на тема „Децата, съдът и съдебната власт“. Началото на проекта е поставено през м. октомври 2018 г., като в рамките на една седмица са проведени пет срещи с децата, участници в проекта, за запознаване с дейността на съда, мястото му в съдебната власт и участието на децата в съдебни производства. Експозицията ще остане в сградата на съда в рамите на период от две седмици след излагането ѝ. Посетителите на съдебната палата ще имат възможност да закупят картините от изложбата, а набраните средства ще се използват от децата художници в тяхната последваща творческа дейност в клуба. За организацията на мероприятието, в деня на провеждането му, ще уведомим своевременно.


Проведено общо събрание

На 15.02.2019 г. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд Ловеч за 2018 г. На събранието присъстваха съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители на Районен съд Ловеч. Годишното отчетно събрание уважиха гостите Галина Николаева Тонева – Дачева – съдия във ВКС, председател на II НО, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч и Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч. Председателят на Районен съд Ловеч – Мария Шолекова, запозна присъстващите с отчета за 2018 г., след което становище по изнесените в него данни взе всеки от гостите.


Годишното отчетно събрание

На 15.02.2019 г. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч, ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Районен съд Ловеч за 2018 г. На събранието са поканени съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в Районен съд Ловеч и гостите Янко Янев – Председател на Апелативен съд Велико Търново, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч, Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч и Милен Семков Маринов – директор на ОД на МВР Ловеч.