Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 85/2017

Обявено от Светла Атанасова-Цанова
Номер на дело: 85/2017
Период на обявата: 26.07.2019г. до 26.08.2019г. 17,00ч

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 265/2010

Обявено от Светла Атанасова-Цанова
Номер на дело: 265/2010
Период на обявата: от 26.07.2019г. до 26.08.2019г. 17,00ч

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 60/2019 за ЯВЕН ТЪРГ

Обявено от Светла Атанасова-Цанова
Номер на дело: 60/2019
Период на обявата: 11.07.2019

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006

Обявено от Светла Атанасова-Цанова
Номер на дело: 281/2006
Период на обявата: от 12.07.2019г. до 12.08.2019г. 17,00ч.

Цялата обява