Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


О Б Я В Л Е Н И Е № 277/2011 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело: № 277/2011 г.
Период на обявата: от: 28.12.2018 г. до: 28.01.2019 г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 1/2012

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 1/2012
Период на обявата: от 27.02.2019г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400466

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20124310400466
Период на обявата: от 17.12.2018 год. до края на работното време на 17.01.2019 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20124310400081
Период на обявата: от 17.12.2018 год. до края на работното време на 17.01.2019 год.

Цялата обява