Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20134310400298

Обявено от Деян Петров
Номер на дело: ИД № 20134310400298
Период на обявата: 22.07.2019 год. до края на работното време на 22.08.2019 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 166/2012

Обявено от Светла Атанасова-Цанова
Номер на дело: 166/2012
Период на обявата: от 09.08.2019 до 09.09.2019

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 277/2011

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело: 277/2011 г.
Период на обявата: от: 19.07.2019 г. до: 19.08.2019 г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 90/2014

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело: 90/2014 г.
Период на обявата: от: 19.07.2019 г. до: 19.08.2019 г.

Цялата обява