Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


О Б Я В Л Е Н И Е № 287/2012 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело: № 287/2012 г.
Период на обявата: 16.03.2018 г. - 16.04.2018 г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 119/2011

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 119/2011
Период на обявата: 23.03.2018г. - 23.04.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 66/2016

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 66/2016
Период на обявата: 23.03.2018г. - 23.04.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 143/2011

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: 143/2011
Период на обявата: 23.03.2018г. - 23.04.2018г.

Цялата обява