Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 66/2016

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 66/2016
Период на обявата: 06.06.2018г. до 06.07.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: 281/2006г.
Период на обявата: 09.06.2018г. 09.07.2018

Цялата обява