Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20124310400081
Период на обявата: 03.05.2018 год. до 03.06.2018 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 642/2011

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: 642/2011
Период на обявата: 18.04.2018г. - 18.05.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 305/2012

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: 305/2012
Период на обявата: 11.05.2018г. - 11.06.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 281/2006
Период на обявата: 10.03.2018г. - 10.04.2018г.

Цялата обява