Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 642/2011

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 642/2011
Период на обявата: 30.06.2018г. до 30.07.2018г.

Цялата обява
О Б Я В Л Е Н И Е № 287/2012 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело: № 287/2012 г.
Период на обявата: 05.06.2018 год. до 17 часа на 05.07.2018 год

Цялата обява
О Б Я В Л Е Н И Е № 466/2012 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело: № 466/2012 г.
Период на обявата: 06.06.2018 год. до 17 часа на 06.07.2018 год

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 66/2016

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 66/2016
Период на обявата: 06.06.2018г. до 06.07.2018г.

Цялата обява