Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006
Период на обявата: от 22.03.2019г. до 22.04.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 08.03.2019г. до 08.04.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 08.03.2019г. до 08.04.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 08.03.2019г. до 08.04.2019г. 17,00ч.

Цялата обява