Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20174310400444

Обявено от Деян Петров
Номер на дело: ИД № 20174310400444
Период на обявата: от 09.08.2019г. до 09.09.2019г

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от Деян Петров
Номер на дело: ИД № 20124310400081
Период на обявата: от 29.07.2019 год. до 29.08.2019 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400466

Обявено от Деян Петров
Номер на дело: ИД № 20124310400466
Период на обявата: от 29.07.2019 год. до 29.08.2019 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20134310400298

Обявено от Деян Петров
Номер на дело: ИД № 20134310400298
Период на обявата: 22.07.2019 год. до края на работното време на 22.08.2019 год.

Цялата обява