Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 433/2017
Период на обявата: от 08.04.2019г. до 08.05.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 433/2017
Период на обявата: от 08.04.2019г. до 08.05.2019г. 17,00ч

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 433/2017
Период на обявата: от 08.04.2019г. до 08.05.2019г. 17,00ч

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 433/2017
Период на обявата: от 08.04.2019г. до 08.05.2019г. 17,00ч.

Цялата обява