Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 595/2009

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: ДЕЛО № 595/2009
Период на обявата: от 27.07.2018г. до 27.08.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 433/2017
Период на обявата: от 16.07.2018г. до 16.08.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД134310400298 № 20

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20134310400298
Период на обявата: от 26.06.2018 год. до 26.07.2018 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20084310400154

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20084310400154
Период на обявата: 26.06.2018 год. до 26.07.2018 год.

Цялата обява