Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 550/2013

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ДЕЛО № 550/2013
Период на обявата: от 18.10.2019г. до 18.11.2019г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 149/2019

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИД № 149/2019
Период на обявата: от 21.09.2019г. до 21.10.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 139/2019

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИД № 139/2019
Период на обявата: от 14.09.2019г. до 14.10.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИД № 433/2017
Период на обявата: от 28.09.2019г. до 28.10.2019г. 17,00ч.

Цялата обява