Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20084310400154

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20084310400154
Период на обявата: от 08.10.2018 год. до 08.11.2018 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20184310400174

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20184310400174
Период на обявата: от 26.09.2018 год. до 26.10.2018 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20124310400081
Период на обявата: от 03.09.2018 год. до 03.10.2018 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 433/2017
Период на обявата: 08.09.2018 год. до 17 часа на 08.10.2018 г.

Цялата обява