Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 575/2009

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: № 575/2009
Период на обявата: от 22.02.2019г. до 22.03.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20134310400298

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20134310400298
Период на обявата: от 28.01.2019 год. до края на работното време на 28.02.2019 год.

Цялата обява
О Б Я В Л Е Н И Е № 277/2011 г.

Обявено от Елеонора Нукова
Номер на дело: № 277/2011 г.
Период на обявата: от: 28.12.2018 г. до: 28.01.2019 г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 1/2012

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ДЕЛО № 1/2012
Период на обявата: от 27.02.2019г.

Цялата обява