Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 16.11.2019г. до 16.12.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 16.11.2019г. до 16.12.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 16.11.2019г. до 16.12.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от Деян Петров
Номер на дело: ИД № 20124310400081
Период на обявата: от 13.12.2019 год. до края на работното време на 13.01.2020 год.

Цялата обява