Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 166/2012

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 166/2012
Период на обявата: от 06.12.2019г. до 06.01.2020г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 16.11.2019г. до 16.12.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 16.11.2019г. до 16.12.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012

Обявено от Светла Атанасова - Цанова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 386/2012
Период на обявата: от 16.11.2019г. до 16.12.2019г. 17,00ч.

Цялата обява