Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                      гр.Ловеч, 17.09.2018 год.

 

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в публично заседание на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ГАЛЯ МАРИНОВА

 

при участието на прокурора:

и на секретаря ТАТЯНКА ГАВАЗОВА, като разгледа докладваното от съдията НАХД №1011 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.1 от УБДХ.

 

Представен е Акт за констатиране на дребно хулиганство от 17.09.2018 година, в който се излага, че на 16.09.2018 година, около 20.30 часа П.С. отишъл на гости на своите роднини в град Ловеч на ул. „Хисарска“ №3. Започнал да пие алкохол заедно с р.к.. Около 03.00 часа на 17.09.2018 година, С. започнал да напада к., като предизвикал скандал с него. Удрял го, викал на висок глас, заради което съпругата на к. се изплашила и отшила да събуди дъщеря си Е.к.а и приятеля й Д. н.. След като те влезли в кухнята, заварили как П. душал р.. Скъсал му тениската. Обиждал го с думите „боклук“, „лайно“, „ще те убия, да ти еба майката“. Удрял го с ръце по тялото и главата. Д. се опитал да го успокои, като го хванал с ръце през тялото. Тогава С. ударил с глава к. и го наплюл в лицето. Е.се обадила на телефон 112, за да поиска помощ от полицията. Д., П. и р. тръгнали да излизат пред къщата, но в този момент П. строшил няколко чаши от масата. След като излезли на улицата, П. продължил да обижда и напада, като се държал агресивно с тях. След като пристигнали служителите на полицията, видели лице без коса, слабо, което удряло и бутало мъж със скъсана тениска. Представили му се и поискали документи за самоличност, като му разпоредили да престане да буйства. Същият отказал да си даде личната карта и бутнал полицай Г. с ръце по тялото, като му казал: „ей ти телефона, обади се на който искаш, аз си тръгвам“. Полицай Й.му разпоредил да остане на място, но той отказал, тръгнал заплашително към него и му казал „какъв си ти“. След това се обърнал и направил опит да си тръгне. Служителите на полицията го хванали, но той продължил да буйства, поради което се наложили да използват сила и помощни средства – белезници, за да прекратят буйството и бягството. С. бил в неадекватно състояние.

С тези си действия лицето С. предизвикал възмущението на гражданите и грубо нарушил обществения ред в района.

В съдебно заседание нарушителят е доведен от служители на РУ на МВР – Ловеч. Заявява, че действително е бил но гости, но е бил изпил доста алкохол и почти не си спомня какво е станало. Моли съда да му наложи наказание глоба, която да заплати.

Районна прокуратура – Ловеч, редовно призована от секретар-протоколиста, не изпраща представител.

От приложените към делото писмени доказателства: акт за констатиране на дребно хулиганство, докладна записка от полицай Й.Й., обясненията на ДС.Н.и Е.р.ова к.а, както и от обясненията на нарушителя, дадени в съдебно заседание, съдът приема, че описаната в акта фактическа обстановка се потвърждава. Самият извършител също признава, че е възникнал конфликт, но твърди, че поради употребеното количество алкохол не си спомня нито повода, нито действията си.

Съдът намира, че с извършените непристойни действия П.С. е нарушил обществения ред. Непристойните му действия се изразяват в грубото и арогантно поведение както спрямо хората, у които е бил на гости, така и спрямо пристигналите служители на полицията. С това си поведение С. е изразил явното си неуважение към обществото и неговите порядки, както и към лицата, призовани да съблюдават за обществения ред.

С действията и поведението си, С. е осъществил състава на чл.1 ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство, поради което следва да му бъде наложено административно наказание. При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и обстоятелството, че се касае за унижаване достойнството на служители на полицията. От друга страна отчете декларираното съжаление за извършеното.

Пред вид на това, съдът намира, че целите на наказанието в конкретния случай могат да бъдат постигнати единствено с налагане на наказание “Задържане в структурно звено на МВР” за срок от 3 /три/ денонощия.

Водим от гореизложеното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” във вр. с чл.1 ал.1 от УБДХ, съдът

                      

                                 Р    Е    Ш    И   :

 

НАЛАГА на П.С.С. с ЕГН ********** ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ В СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА МВР ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ДЕНОНОЩИЯ”, затова че на 17.09.2018 година в град Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в 24-часов срок от днес 14.00 часа.

Препис от решението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение.

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на РУ МВР – Ловеч за изпълнение.

 

 

 

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: