Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                    град Ловеч, 18.09.2018 година

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД първи наказателен състав  в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

при секретаря ВАНЯ КИРИЛОВА  и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдията

НАХД № 1012 по описа за 2018 година и за да се произнесе съобрази:

 

            ПРОИЗВОДСТВО С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 1 ОТ УБДХ.

            Изготвен е Акт за констатиране на дребно хулиганство на 18.09.2018 година, в който се установява, че лицето П.И.К. от с.Горно Павликени е извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред на 18.09.2018 г. около 09,15 часа в гр.Ловеч.

            Нарушителят в съдебно заседание се явява лично, като заявява, че акта е скалъпен, че е имал разправия с колежката си С.И., тъй като му е взела клиент и се е ядосал, че няма спомен дали я е напсувал, но твърди, че не я е удрял. Моли да му бъде наложено наказание глоба. Защитникът му адв.Вл.Маринов моли съда да наложи минимално наказание глоба на доверителя му, като излага, че от доказателствата по делото се установява, че инцидент е имало, но доверителят му се е ядосал, не се е въздържал и се е скарал с колежката си, която не спазва установените между таксиметровите шофьори правила.

РП-Ловеч, уведомена от органите на РУ - не изпраща представител.

            От представените по делото писмени доказателства,акт за констатиране на дребно хулиганство, от обясненията  на лицата, приложени към преписката, преценени поотделно и в тяхната взаимна връзка и обусловеност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

            На 18.09.2018 г. С.Б.И., която е шофьор на такси била паркирала автомобила си на пиаца до болницата, когато около 09,15 часа при нея се качила жена с дете, за да ползва услугите на таксито. В този момент, преди автомобила да потегли, при И. дошъл П.И.К., също таксиметров шофьор и й нанесъл удар с юмрук в лицето през отворения прозорец и започнал да я псува и заплашва, че му е взела клиентите. С.И. казала на К., че ще се обади на тел.112 и тогава той спрял със саморазправата, качил се в автомобила си и си тръгнал. Всичко това се е случило на обществено място и е възприето от много хора, вкл. от клиентите на таксито, един от които е дете, което се изплашило. С действията си П.К. е нарушил обществения ред и добрите нрави в обществото, като с постъпката си е предизвикал възмущение и уплаха в околните 

         Така установената фактическа обстановка се потвърждава от съставения акт за дребно хулиганство и приложените обяснения от лицата П. И., С.И. и И.Н.. С действията си П.И.К. е показал явно неуважение към намиращите се на мястото граждани, които действия се изразяват в неприлично поведение – викове, псувни и удар по отношение на свой колега таксиметров шофьор. С това си поведение нарушителят е изразил явното си неуважение към обществото и неговите порядки.

Съдът, като обсъди данните по делото, счита, че с поведението си П.И.К. е осъществил състава на нарушението по чл. 1 от УБДХ. Извършените от него непристойни действия са грубо нарушение на  обществения ред и спокойствие на публично място, поради което следва да му бъде наложено административно наказание. При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази степента на обществена опасност на деянието и дееца, мотивите за извършване на деянието, както и семейното и имотното му състояние. Предвид на това, съдът намира, че целите на наказанието в конкретния случай могат да бъдат постигнати с налагане на наказание глоба в размер на 100 лева на нарушителя.

Водим от гореизложеното и на основание чл.6 б.”а” във вр. с чл.1 ал.1 от УБДХ, съдът

                            

                                         Р    Е    Ш    И   :

 

НАЛАГА на П.И.К. ***,  ЕГН: ********** на основание чл. 1 от УБДХ, административно наказание  - глоба в размер на 100. 00 /сто/ лева, за това, че на 18.09.2018 г.около 09,15 в гр.Ловеч извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.

Препис от решението да се изпрати на РУ - Ловеч за сведение.

Решението може да се обжалва в срок от 24 часа,считано от 15,00 часа днес пред Ловешки окръжен съд.

 

 

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: