Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2018г. до
31.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 263/2018, II състав

МВР

Н.Г.П.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 20.6.2018г.
В законна сила на 1.8.2018г.

2

Гражданско дело No 1602/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-2001 ЛОВЕЧ ООД

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЛАМ ЕООД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 2.8.2018г.
В законна сила на 2.8.2018г.

3

АНД No 123/2018, I състав

КАТ

Ц.М.Ц.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 5.7.2018г.
В законна сила на 2.8.2018г.

4

АНД No 437/2018, VIII състав

КАТ

Д.С.Х.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 10.7.2018г.
В законна сила на 2.8.2018г.

5

АНД No 841/2018, I състав

Производство по УБДХ

РУ МВР ЛОВЕЧ

Б.В.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 1.8.2018г.
Б.В.М.
Мотиви от 1.8.2018г.
В законна сила на 2.8.2018г.

6

Гражданско дело No 2043/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

АВТОЛОГИСТИКА ООД

ЛКС ООД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 3.8.2018г.
В законна сила на 3.8.2018г.

7

АНД No 253/2018, VIII състав

КАТ

Л.П.Р.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 13.7.2018г.
В законна сила на 3.8.2018г.

8

Гражданско дело No 1292/2018, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.И.Б.

Н.П.М.,
И.Н.М.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 16.7.2018г.
В законна сила на 6.8.2018г.

9

Гражданско дело No 1016/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Я.Б.И.

Х.С.Х.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 16.7.2018г.
В законна сила на 7.8.2018г.

10

АНД No 488/2018, II състав

МВР

Н.И.П.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 20.6.2018г.
В законна сила на 7.8.2018г.

11

АНД No 606/2018, II състав

МВР

И.В.И.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 16.7.2018г.
В законна сила на 7.8.2018г.

12

Гражданско дело No 1084/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

И.Д.С.,
М.Е.А.,
М.М.Е.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 28.6.2018г.
В законна сила на 8.8.2018г.

13

АНД No 504/2018, II състав

РИОСВ

ВИТАФРУКТ ЕООД

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 16.7.2018г.
В законна сила на 9.8.2018г.

14

Гражданско дело No 1251/2018, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 19.7.2018г.
В законна сила на 10.8.2018г.

15

АНД No 889/2018, VIII състав

Производство по УБДХ

 

П.П.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 10.8.2018г.
В законна сила на 10.8.2018г.

16

АНД No 378/2018, II състав

МВР

Р.М.К.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 25.6.2018г.
В законна сила на 11.8.2018г.

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 15.8.2018г.
до 15.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 898/2018, III състав

МВР

Н.С.В.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Разпореждане от 15.8.2018г.
В законна сила на 15.8.2018г.

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 20.8.2018г.
до 20.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 21.8.2018г.
до 21.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 22.8.2018г. до 22.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 23.8.2018г.
до 23.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 24.8.2018г.
до 24.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 928/2018, II състав

МВР

Г.С.Л.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 24.8.2018г.
В законна сила на 24.8.2018г.

 

 

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 27.8.2018г.
до 27.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 28.8.2018г.
до 28.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 29.8.2018г.
до 29.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

 

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 30.8.2018г.
до 30.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 31.8.2018г.
до 31.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат