Районен съд Ловеч

Прессъобщения и обяви

Лада Паунова води семинар в Ловеч

First slide

Темата на семинара бе „Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес. Производство по чл. 306, ал.1 от НПК (включване в кумулацията на Европейски присъди - изтърпени и неизтърпени".В обучение то взеха участие съдии и прокурори от Окръжен съд - Ловеч и Окръжна прокуратура - Ловеч, както и съдии и прокурори от районните съдилища и прокуратури в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит.


Актуална информация

График на текущи заседания

Разберете къде и кога се състои дадено дело.

График на заседания

Влезли в законна сила дела

Тук ще намерите архив от всички издадени съдебни актове от Районен Съд Ловеч

Съдебни актове

Примерни бланки

Примерни документи за попълване

Бланки

Информация за граждани

Коя служба ми е необходима? Свидетел сте по дело? Нужна ви е помощ?

Помощ

Къде да ни намерите

Адрес:
град Ловеч, п.к. 5500,
улица "Търговска" №41
lrs@abv.bg
www.rs-lovech.bg


Телефони:
Съдебен администратор: 068 685 500
Канцелария: 068 685 515


Централна Кооперативна Банка гр. Ловеч
Държавни такси и глоби:
IBAN BG17 CECB 9790 31E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

Депозити за вещи лица, свидетели, парични гаранции
и вноски по изпълнителни дела:
IBAN BG24 CECB 9790 33E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

Такси събирани от съда